Gastric bypass of maagoverbrugging

Na een gastric bypass operatie zal een kleine hoeveelheid voedsel snel een verzadigings- of volheidsgevoel geven en dat voor een langere periode. Dit helpt je om met minder eten een voldaan gevoel te hebben, waardoor een eerste mechanisme ontstaat dat je helpt om te af te vallen.

Wat gebeurt er bij een gastric bypass?

Bij een maagoverbrugging wordt een klein maagreservoir en een nieuwe kleine maaguitgang gecreëerd. Het volume van de maag wordt herleid tot een volume van 15 tot 25ml. De nieuwe kleine uitgang van de maag zorgt ervoor dat de maag zich trager ledigt. 

Operatieverloop

Visualisatie van een gastric bypass of maagoverbrugging - Obesitaskliniek Tielt

In het bovenste gedeelte van de maag creëren we een nieuw, klein maagreservoir (met behulp van hoogtechnologisch materiaal). Dat nieuw reservoir heeft geen doorgang meer naar de rest van de maag. De dunne darm wordt opgehaald en verbonden met de nieuwe maag.
Via een smalle doorgang gaat het voedsel van de nieuwe maag onmiddellijk naar de dunne darm. Op die manier worden de ‘oude’ maag en de twaalfvingerige darm dus overbrugd of ‘gebypassed’. 

Het einde van de twaalfvingerige darm wordt opnieuw verbonden met de dunne darm, 150 cm verder dan de verbinding van de nieuwe maag met de dunne darm. 
Deze nieuwe verbinding zorgt ervoor dat het maagsap, de gal- en pancreassappen met het voedsel pas 150 cm lager in het darmkanaal worden vermengd. 

Dat wil eigenlijk zeggen dat er gedurende de passage van het voedsel doorheen de eerste 150 cm geen opname gebeurt van het voedsel. En dit vormt het tweede mechanisme dat je helpt om te vermageren. 

Tot slot is de gastric bypass een vorm van metabole chirurgie. Dat betekent dat er door deze operatie een hormonale verandering optreedt die de goesting in suiker en vet vermindert én de opname van deze elementen verlaagt. En daarmee hebben we nog een derde mechanisme dat je helpt om blijvend gewicht te verliezen. 

Gastric bypass ervaringen 

Wil je ontdekken hoe andere patiënten de operatie hebben ervaren? Geef ons een seintje & we brengen je in contact zodat je al je vragen kan stellen.

Voordelen van een gastric bypass

Doordat er sprake is van drie verschillende mechanismen die helpen om effectief gewicht te verliezen, en dat met een zo normaal mogelijke vertering, ontstaat er een heel evenwichtige constructie. 
Dat maakt een gastric bypass of maagoverbrugging de gouden standaard in de overgewichtschirurgie. De ingreep is, wat comfort en resultaten op lange termijn betreft, duidelijk superieur aan de andere technieken. 

Een bijkomend voordeel is dat de operatie volledig via een kijkoperatie wordt uitgevoerd, wat de impact voor de patiënt ook drastisch beperkt. 

Advies en mogelijke bijwerkingen obesitaschirurgie

Een obesitasoperatie kan een grote impact hebben. Geen enkel operatie is zonder risico, dus vertellen we je welke bijwerkingen & complicaties kunnen voorkomen. Daarnaast geven we graag nog wat bijkomend advies.

Meer info