Voorwaarden terugbetaling

Voor een optimale patiëntenselectie zijn er wereldwijde criteria opgesteld die bepalen wie in aanmerking komt voor obesitaschirurgie. Een patiënt moet aan een aantal van deze voorwaarden voldoen vooraleer kan beslist worden om tot een ingreep over te gaan. 

BMI als bepalende factor

De Body Mass Index, of BMI, geldt als voornaamste selectiefactor voor patiënten. Wanneer de BMI hoger is dan 40 kg/m² is een operatie aangewezen. 

Terugbetalingsvoorwaarden obesitasoperatie

Sinds september 2009 gelden er nieuwe criteria waaraan voldaan moet zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling (binnen de Belgische gezondheidszorg). We lijsten ze even op: 

 • Patiënt moet ouder zijn dan 18 jaar; 
 • Je probeerde minstens 1 jaar lang te vermageren op andere, niet-chirurgische wijze; 
 • De BMI is gelijk aan of ligt hoger dan 40; 
 • Je hebt een BMI die boven de 35 ligt én:
  • hebt diabetes mellitus type II of;
  • een te hoge bloeddruk waarvoor gedurende minstens 1 jaar meer dan 3 medicijnen nodig zijn of; 
  • een bewezen slaapapneusyndroom of;
  • onvoldoende resultaten na een eerdere vorm van overgewicht chirurgie. 
 • Er is een akkoord van de endocrinoloog/internist, psychiater of psycholoog en de chirurg na een multidisciplinair overleg. 

Erkenning van de christelijke mutualiteit

Logo CM - De CM erkent de obesitaskliniek Tielt

De obesitaskliniek in Tielt is erkend door de CM. Dat betekent dat je bij de christelijke mutualiteit een extra tegemoetkoming van € 250 krijgt bovenop de terugbetaling uit de wettelijke ziekteverzekering. 
 
Als je deze tegemoetkoming wil ontvangen, dien je de ziekenhuisfactuur na de ingreep aan de CM te bezorgen.